דגשים למילוי הבקשה להקמת תשתית בארגוני הבריאות לקידום מופ עם התעשייה.pdf