מחקר בנושא עולים בעלי 15 שנות לימוד ומעלה השוהים בחול.pdf