מסלול מס’ 36 של רשות החדשנות – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור – 9.11.2021.pdf