מסלול הטבה מס’ 44 – פיתוח הון אנושי עבור התעשייה בישראל – 23.11.2021.pdf