מסלול הטבה מס’ 22 – חממות ביוטכנולוגיות – 17.11.2021.pdf