נהלי מסלול משנה יז – מסלול לתמיכה משותפת עם משרד הביטחון .pdf