פרסומים לפי סעיף 49 בחוק התקציב_אוקטובר _ 1 2021.xlsx