מסלול הטבה מס’ 2 של רשות החדשנות – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל – 10.11.2021.pdf