מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור – 9.11.2021.pdf