מידע מלא אודות מסלול לעידוד מרכזי פרויקט חברות רב לאומיות.PDF