שאלון לבחינת עמידה בתנאי הסף_מסלול מופ בתעשיית הייצור מופת.docx