6.10.2021 מענה לשאלות הבהרה – מכרז מערכת להערכת עובדים.pdf