טופס הצעה -מכרז הערכת עובדים ויועצים- לאחר שאלות הבהרה- טבלאות למילוי בוורד.docx