טופס הצעה -מכרז הערכת עובדים ויועצים- לאחר שאלות הבהרה.pdf