התכניות המוצעות יכולות לתת פתרונות לאחד האתגרים הבאים.docx