הוראות להסדרת מסלולי סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה.pdf