להגשות החל מה 27.7.21 – בקשה לתמיכה בתוכנית מופ.docx