דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית .pdf