טופס בקשה למענק עידוד יזמות מקומית – מסלול הטבה 39.docx