טופס בקשה למענק תפעול – מסלול הטבה מס 39 21062021.docx