תצהיר ניסיון והשכלה עבור רשות לחדשנות אבי אשכנזי.pdf