טופס הצעה -מכרז השמה-2021-מתוקן לאחר שאלות ההבהרה.pdf