מסלול הטבה מס’ 4 – חממות טכנולוגיות 2020 – 140421.pdf