‏‏פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 18.3.2020 (ישיבה ראשונה).pdf