‏‏‏‏פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 18.3.2020 – ישיבה שנייה.pdf