24.01.2021 – בקשה לאישור איגוד משתמשים (עמותה).docx