(3)נתוני השקעות ומספר חברות על פי תחומים בהייטק-EXPORT.xlsx