נהלים למסלול הטבה מס’ 46 – תכנית לעידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון.pdf