נהלי מסלול הטבה מס 39 – חממות יזמות בפריפריה (פיילוט).pdf