רשות החדשנות – (חוות דעת רוח על הצהרת מנהלים) – לצורך קבלת מעמד חברת חברת הייטק.docx