(3)אחוז הוצאה על מחקר ופיתוח מהתמג על פי הדוח האחרון של ה-OECD (2018)-EXPORT.xlsx