(2)בקשות שהוגשו לעומת בקשות שאושרו בשנים 2010-2020-EXPORT.xlsx