(4)אבטלה בהייטק מול שאר המשק_נתוני קורונה-EXPORT.xlsx