טופס בקשה תמיכה בתכנית הרצה בינלאומית_04.02.2021.docx