(3)חלוקת תמיכה של הרשות החדשנות לפי זירות לשנת 2020-EXPORT.xlsx