(1)רשות החדשנות – חלוקת תקציב וביצועי קמפיינים – אוקטובר – דצמבר 2020-EXPORT.xlsx