עבודה מהבית – הייטק לעומת שאר המשק_נתוני קורונה.xlsx