בקשות שהוגשו לעומת בקשות שאושרו בשנים 2010-2020.xlsx