תאגידים בינלאומיים שפתחו בישראל מרכזי מחקר ופיתוח מהקמת המדינה.xlsx