(3)אחוז ההשקעה של המגזר הפרטי במחקר ופיתוח עלפי מדינות ה-OECD-EXPORT.xlsx