(1)רכישת חברות ישראליות על ידי תאגידים בינלאומיים-EXPORT.xlsx