השקעות ומספר חברות על פי תחומים בהייטק-EXPORT.xlsx