מסלול הטבה מס’ 43 עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע – 7.2.2021.pdf