01.21 – בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתוכנית הרצה.docx