05.10.2020 – נהלי מסלול הטבה מס’ 45 הכשרות הון אנושי לתעשייה_.pdf