טופס הגשת הצעה למכרז ליסינג – לאחר שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים- להגשה.pdf