דוגמת טופס הצעת מחיר למכרז הליסינג-מעודכן לאחר שאלות ההבהרה.pdf