27.12.2020 מענה לשאלות הבהרה – מכרז מנהלי מאגדים.pdf