דוח סופי סיכום וועדת תלם לתכנית מופ לאומית בבינה מלאכותית -.pdf