1 פרסומים לפי סעיף 49 בחוק התקציב_נובמבר 2020.xlsx